Økonomiguiden.com

Alt om privatøkonomi.

Foreldelse

Hva er foreldelsesfristen på en faktura?

Dersom du har mottatt purring på en gammel faktura som du ikke kjenner til eller som du mener er betalt, men hvor du ikke finner kvitteringen, så kan det være at fakturaen er foreldet. I denne artikkelen tar vi for oss lovverket som omhandler foreldelse av fakturakrav. Så når foreldes en faktura?

Faktura på et kjøp av varer eller tjenester, hvor kravet ikke er sikret med gjeldsbrev foreldes etter 3 år. Foreldelsen kan avbrytes ved erkjennelse, rettslige skritt, samt en del andre spesielle omstendigheter.

Det er datoen kreditor tidligst kunne kreve betaling som er utgangspunktet for foreldelse, ikke når kreditor valgte å fakturere. Dette betyr at dersom kreditor somler med å fakturere, så fører dette ikke til at foreldelsesdatoen forskyves.

Dersom skyldner erkjenner gjelden på fakturaen, enten ved direkte erkjennelse slik som løfte om betaling eller ved å betale avdrag på gjelden, eventuelt på annen måte utrykke seg slik at dette må tolkes som erkjennelse av gjelden, så avbrytes foreldelsesfristen. Det løper da nye 3 år fra denne datoen gjelden ble erkjent.

Les mer: Hva er foreldelsesfristen på en faktura?


Copyrighted content. All Rights Reserved.