Økonomiguiden.com

Alt om privatøkonomi.

Hvordan betale ned forbruksgjeld mest effektivt?

Denne artikkelen er ment for dem som har pådratt seg mye forbruksgjeld, slik som kredittkortgjeld, forbrukslån og andre fakturakrav. Artikkelen gjelder både for dem som er a jour med betalingene og dem som ligger på etterskudd og muligens har havnet hos inkassobyråene.

Når du sliter med mye forbruksgjeld, gjerne med veldig høy rente, så er det vesentlig å betale denne ned så fort som mulig. Dog kan det ha mye å si for din økonomi hvilken strategi du velger når du jobber for å betale ned på gjelden.

Sjekk alltid om du har mulighet til å refinansiere først.

For de aller fleste som sliter med mye forbruksgjeld, så er mye av denne gjelden kredittkort og forbrukslån, gjerne med rentesatser på opp mot 20- 30% årlig rente, spesielt på kredittkort. All annen forbruksgjeld som er forfalt følger normalt den alminnelige forsinkelsesrentesatsen som tilsvarer satsen på styringsrenten med et påslag på 8 prosentpoeng.

Forbruksgjeld som ikke betales i sin helhet til forfall er med andre ord dyrt.

Les mer: Hvordan betale ned forbruksgjeld mest effektivt?


Copyrighted content. All Rights Reserved.