Økonomiguiden.com

Alt om privatøkonomi.

Slik lever du godt med betalingsanmerkninger.

Flere hundre tusener av nordmenn har betalingsanmerkninger og er helt eller delvis avskåret fra å oppta nye lån, kredittkort, abonnementer m.m. Dette kan gi mange utfordringer i det daglige liv men det finnes også mange alternative løsninger og tilbydere som ikke kredittsjekker sine kunder.

Det beste er selvfølgelig å sørge for at du blir kvitt betalingsanmerkningene men for mange er dette ikke et reelt alternativ i overskuelig fremtid. Vi vil derfor i denne artikkelen legge vekt på hvordan du kan leve best mulig med anmerkingene i ditt daglige liv uten at det påvirker din hverdag mer enn nødvendig.

Kan du låne navnet til noen?

Den enkleste måten å unngå problemer med betalingsanmerkninger er å alliere deg med noen personer som står deg nær, typisk foreldre eller andre nærstående familiemedlemmer. Dette for å få dem til å tegne mer eller mindre nødvendige tjenester i sitt navn og eventuelt la en bil stå i sitt navn for å unngå problemer med at det tas utleggspant i denne.

Når vi anbefaler dette så er det viktig at du ikke misforstår hva vi mener. Det er særdeles viktig at alt skjer i full overenskomst med denne personen og at personen selv signerer alle nødvendige dokumenter. Du må aldri signere for dem med falsk underskrift selv om du har fått tillatelse til dette da dette vil være straffbart dersom det skulle forfølges.

Husk at ved å velge denne løsningen så tar du på deg et stort ansvar for å sørge for at aktuelle varer eller tjenester betales fordi det er personen du har lånt navnet til som blir stående ansvarlig for betalingen og vil selv havne i problemer dersom fordringene ikke gjøres opp. Det er derfor viktig at du kun benytter dette til nødvendige varer og tjenester som du har råd til og ikke kan skaffe på egenhånd på grunn av betalingsanmerkninger.

Dersom du til tross for din anstrengte økonomi har en del penger på konto innimellom, så kan det også være en fordel å få lånt en vanlig brukskonto i andres navn. Du slipper da å bekymre deg for at namsmannen, kemneren, NAV innkreving eller Statens innkrevingssentral tar pant i midler på konto i forbindelse med avholdes av utleggsforretning. Spesielt dersom du til tider har mer enn en månedslønn stående på din lønnskonto bør du vurdere tiltak for å beskytte disse midlene ved utleggsforretninger.

Ikke alle kreditorer foretar kredittsjekk

Etter å ha undersøkt litt i forhold til hvor lett eller vanskelig det er å skaffe seg forskjellige avtaler og abonnementer med betalingsanmerkninger så er vi overrasket over hvor mange firmaer som faktisk ikke kredittsjekker sine kunder. Dette har nok logiske forklaringer med at de har begrenset tapsrisiko eller fordi tjenesten er så spesiell og nødvendig at kundene uansett strekker seg svært langt for å betale kravene. Et typisk eksempel på dette er strømleverandører.

Strøm er noe spesielt fordi den lokale netteier uansett er forpliktet til å levere strøm til tross uavhengig av betalingsanmerkninger. Dette kalles leveringsplikt. Leveringsplikt er imidlertid dyrere enn vanlige strøm avtaler og bør unngås så langt det er mulig men prisforskjellene er ikke større enn at det er overkommelig.

Vår erfaring viser at flere strømleverandører faktisk ikke kredittsjekker nye kunder og du bør derfor forsøke å skaffe deg en vanlig strømleverandør selv om du har betalingsanmerkninger og har leveringspliktig strømavtale. Du får gjerne avslag en gang eller to men det er bare å forsøke hos neste leverandør. Begynn på det billigste alternativer på forbrukerrådets nettsted strompris.no og jobb deg nedover på listen frem til du får gjennom en avtale.

Tv signal leverandører er en annen bransje som vi har erfart at det er lett å få et abonnement hos til tross for betalingsanmerkninger. Dette er nok fordi tapsrisikoen er begrenset og de kan enkelt stoppe signalene til dem som ikke betaler.

Mobiltelefoni er det derimot vanskelig å få et abonnement hos med betalingsanmerkninger. Dette fordi en kunde i teorien kan ringe for store beløp før et mislighold fanges opp. Her finnes det imidlertid brukbare men noe dyrere og mer knotete løsninger i form av kontantkort.

Bredbånd er igjen noe enklere fordi det er en fast månedlig avgift med liten tapsrisiko. I tillegg så koster det gjerne ikke selskapet noe særlig ekstra å koble på en ny kunde fordi linjene er der allerede. Dersom du får avslag på grunn av betalingsanmerkninger vil du normalt likevel få tilbud mot at du forskuddsbetaler en del eller betaler inn et depositum på noen få tusenlapper.

Bil og bilforsikring

Bil bør du med fordel la stå på andres navn dersom du har mulighet til dette. I så fall må nødvendigvis forsikringen også stå på disse sitt navn.

Dersom du ikke har mulighet til å la bil stå på andres navn så bør du ikke stå som eier av dyr bil. Dersom du eller noen i husstanden er avhengig av bil i forbindelse med arbeid eller utdanning og ikke har brukende alternativer innen kollektivtransport så har du krav til å beholde bil til en verdi inntil 2/3 av folketrygdens grunnbeløp i forbindelse med tvangsfullbyrdelse. Dette er noe du aktivt må påberope deg i forbindelse med avholdelse av utleggsforretning og vil fort oppleves som en ressurskrevende og spennende kamp for hver gang det avholdes utleggsforretning.

Forsikringsselskapene har ikke lov til å nekte deg lovpålagt ansvarsforsikring på grunn av betalingsanmerkninger men kan kreve at du forskuddsbetaler for hele forsikringsåret. Kasko forsikring med betalingsanmerkninger vil du oppleve at mange forsikringsselskap ikke er særlig villige til å gi deg. Dett til tross for at betalingsanmerkninger alene ikke er grunn nok til å nekte forsikring da det kan kreves forskuddsbetaling som fjerner risikoene i forbindelse med dette.

Ta vare på kredittkortet ditt dersom du fortsatt har dette

Dersom du har et kredittkort som ikke er misligholdt som du fikk utstedt før du fikk betalingsanmerkninger så bør du ta godt vare på dette kundeforholdet og ikke utfordre skjebnen ved å benytte deg av kredittdelen av dette.

Spesielt på reise er et kredittkort svært praksis og du vil oppleve problemer med å få leie bil og lignende på reisen uten et kredittkort i ditt navn. I slike tilfeller hjelper det ikke om du får låne et kredittkort av noen du har fått "låne navnet" til da bilutleiere typisk vil kreve et kredittkort i ditt navn.

Bilutleiere vil forsikre seg mot tap dersom du skader bilen og har derfor egne avtaler med selskap som Visa og Mastercard som gir dem rettigheter til å belaste slike kostander så lenge kortet blir godkjent ved start av leieforholdet selv om det ikke er dekning når kravet oppstår på et senere tidspunkt. Denne sikkerheten vil de ikke ha med rene debetkort uansett hvor mye penger du skulle ha på dette.


Copyrighted content. All Rights Reserved.