Økonomiguiden.com

Alt om privatøkonomi.

Kommer en inkassosak eller betalingsanmerkning på rullebladet mitt?

Inkassosaker og betalingsanmerkninger er ikke en del av politiets strafferegister og vil ikke komme med på en politiattest. Dette gjelder også utvidet og uttømmende politiattest.

Hva med en utleggsforretning som behandles av politiet?

Selv om utleggsforretninger, utkastelser, tvangssalg av løsøre m.m. behandles av ansatte i politiet som håndterer namssaker så betyr dette ikke at slike saker kommer med på noen form for politiattester. Dette gjelder også utvidede og uttømmende politiattester.

Politiet fungerer som namsfogd eller namsmenn i Norge. Når du får post fra namsmannen står politiet som avsender. Disse sakene havner naturligvis i et register som de som arbeider hos politiet med disse sakene har tilgang til. Registeret er imidlertid ikke driftet av politiet en gang. Driften av saksbehandlingssystemet (SIAN) til namsmennene driftes av Statens innkrevingssentral.

Kan en potensiell arbeidsgiver som ønsker å granske meg før ansettelse finne ut av mine betalingsproblemer på annet måte?

Arbeidsgiver kan i enkelte tilfeller foreta kredittsjekk av potensielle arbeidstakere dersom det er en stilling med særlig økonomisk ansvar eller andre tungtveiende grunner.

Les mer …

Kan jeg bytte strømleverandør til tross for inkassosaker?

Jeg har vært har betalingsproblemer i en periode og dette har ført til inkassoproblemer samt at jeg har blitt satt på dyr leveringspliktig strøm. Finnes det noen muligheter for meg å bytte til et billigere alternativ?

En inkassosak er ikke det samme som en betalingsanmerkning.

Du kan godt ha en inkassosak uten at du har blitt registrert med en betalingsanmerkning. For å få en betalingsanmerkning så må et uomtvistet inkassokrav ha blitt sendt til rettslig inkasso for mer enn 30 dager siden. Du kan også få en betalingsanmerkning dersom du har misligholdt en betalingsavtale med inkassobyrået (gjelder ikke avtaler før saken ble sendt til inkasso).

Når det gjelder betalingsanmerkninger som er registrert inn fra inkassobyrået så skal du også alltid få et forhåndsvarsel fra kredittopplysningsbyrået med en 14 dagers frist til å protestere på betalingsanmerkningen. Betalingsanmerkningen vil ikke bli synlig på en kredittsjekk før denne 14 dagers fristen er utløpt.

Du kan også få betalingsanmerkning selv om saken ikke har gått via et inkassobyrå men at det har blitt avholdt utleggsforretning fra privat kreditor eller offentlige kreditorer på skatt, avgifter, bøter, tv-lisens m.m. Du vil imidlertid alltid være klar over slike saker i lang tid før dette skjer.

Les mer …

Slik lever du godt med betalingsanmerkninger.

Flere hundre tusener av nordmenn har betalingsanmerkninger og er helt eller delvis avskåret fra å oppta nye lån, kredittkort, abonnementer m.m. Dette kan gi mange utfordringer i det daglige liv men det finnes også mange alternative løsninger og tilbydere som ikke kredittsjekker sine kunder.

Det beste er selvfølgelig å sørge for at du blir kvitt betalingsanmerkningene men for mange er dette ikke et reelt alternativ i overskuelig fremtid. Vi vil derfor i denne artikkelen legge vekt på hvordan du kan leve best mulig med anmerkingene i ditt daglige liv uten at det påvirker din hverdag mer enn nødvendig.

Kan du låne navnet til noen?

Den enkleste måten å unngå problemer med betalingsanmerkninger er å alliere deg med noen personer som står deg nær, typisk foreldre eller andre nærstående familiemedlemmer. Dette for å få dem til å tegne mer eller mindre nødvendige tjenester i sitt navn og eventuelt la en bil stå i sitt navn for å unngå problemer med at det tas utleggspant i denne.

Når vi anbefaler dette så er det viktig at du ikke misforstår hva vi mener. Det er særdeles viktig at alt skjer i full overenskomst med denne personen og at personen selv signerer alle nødvendige dokumenter. Du må aldri signere for dem med falsk underskrift selv om du har fått tillatelse til dette da dette vil være straffbart dersom det skulle forfølges.

Les mer …


Copyrighted content. All Rights Reserved.