Økonomiguiden.com

Alt om privatøkonomi.

Kan jeg bytte strømleverandør til tross for inkassosaker?

Jeg har vært har betalingsproblemer i en periode og dette har ført til inkassoproblemer samt at jeg har blitt satt på dyr leveringspliktig strøm. Finnes det noen muligheter for meg å bytte til et billigere alternativ?

En inkassosak er ikke det samme som en betalingsanmerkning.

Du kan godt ha en inkassosak uten at du har blitt registrert med en betalingsanmerkning. For å få en betalingsanmerkning så må et uomtvistet inkassokrav ha blitt sendt til rettslig inkasso for mer enn 30 dager siden. Du kan også få en betalingsanmerkning dersom du har misligholdt en betalingsavtale med inkassobyrået (gjelder ikke avtaler før saken ble sendt til inkasso).

Når det gjelder betalingsanmerkninger som er registrert inn fra inkassobyrået så skal du også alltid få et forhåndsvarsel fra kredittopplysningsbyrået med en 14 dagers frist til å protestere på betalingsanmerkningen. Betalingsanmerkningen vil ikke bli synlig på en kredittsjekk før denne 14 dagers fristen er utløpt.

Du kan også få betalingsanmerkning selv om saken ikke har gått via et inkassobyrå men at det har blitt avholdt utleggsforretning fra privat kreditor eller offentlige kreditorer på skatt, avgifter, bøter, tv-lisens m.m. Du vil imidlertid alltid være klar over slike saker i lang tid før dette skjer.

Det er opp til strømselskapet om de vil kredittsjekke nye kunder.

Strømleverandørene er på ingen måte lovpålagt å kredittsjekke sine kunder slik som finansieringsinstitusjoner er. Kredittsjekk er noe som koster penger og strømregningen er en utgift de aller fleste prioriterer høyt. Vi vet av egen erfaring og ifølge denne artikkelen hos inkassoguiden at mange strømleverandører ikke kredittsjekker nye kunder.

Dette gjelder ikke bare de dyreste leverandørene, flere av de aller billigste leverandørene kredittsjekker ikke sine nye kunder og betalingsanmerkninger bør derfor ikke hindre deg i å forsøke å bytte til en billigere strømleverandør. Dette gjelder spesielt dersom du har leveringspliktig strøm, noe som er forferdelig dyrt.

Hva er leveringspliktig strøm?

Alle nettselskap, det vil si ditt lokale strømselskap som eier strømlinjene inn til huset, er pliktige til å levere strøm til deg til tross for betalingsanmerkninger. Det har ingenting å si dersom du tidligere har misligholdt strømavtalen hos tidligere strømleverandør. Det er kun dersom du ikke betaler nettleie og eventuell strøm som er levert på leveringsplikt til deg at de etter fastsatte bestemmelser etter hvert kan stenge strømmen din.

Hva skjer dersom jeg får avslag fra det nye strømselskapet?

Du vet ikke hvilke rutiner et nytt strømselskap har før du har forsøkt å bytte til dem. Du kan eventuelt forhøre deg med andre som har byttet til dem nylig men de færreste er vel såpass åpne om sine gjeldsproblemer at de deler dette med andre.

Dersom det nye strømselskapet faktisk foretar en kredittvurdering av deg og velger å avvise deg som kunde så er ingen skade skjedd. Da blir du bare værende der du allerede er. Dersom du opplever en slik avvisning er det bare å gå videre til neste tilbyder av strøm. Begynn gjerne på forbrukerrådets portal strompris.no og søk først på den billigste. Gå nedover på listen frem til du møter en aktør som forstår verdien av å ha deg som kunde til tross for litt bråkete betalingshistorikk.


Copyrighted content. All Rights Reserved.