Økonomiguiden.com

Alt om privatøkonomi.

Hvor mye bør jeg spare i kryptovaluta?

Jeg er flink til å spare og har lyst til å forsøke meg på kryptovaluta, ved siden av andre sparinger. Hvor stor andel av mine investeringer vil dere anbefale at jeg sparer i kryptovaluta, og hvorfor?

Du bør aldri spare eller investere mer i kryptovaluta enn det du har råd til å tape. Kryptovaluta er spennende, men har samtidig en særdeles høy risiko da det ikke foreligger noen reelle underliggende verdier enn troen på det spesifikke systemet og valutaen. Dette åpner naturligvis for en stor risiko for å tape hele investeringen, men samtidig er og har det vært, store gevinster å hente i dette markedet, dersom du treffer riktig.

Dersom du er en risikovillig investor, som har bestemt deg for å satse på kryptovaluta, så er det fornuftig å ikke investere mer enn 5- 10 % av dine fremtidige investeringer i kryptovaluta. Siden kryptovaluta historisk sett har vært veldig volatil er det fornuftig å fordele investeringene over litt tid, for å minimere ringvirkningene av kortsiktige svingninger.

Er kryptovaluta en boble?

Kryptovaluta har allerede opplevd en enorm verdistigning selv om nedgangsåret 2018 var dramatisk, spesielt for dem som kjøpte seg inn på topp. Ordtaket «det er ingenting som vokser opp i himmelen» gjelder for dette markedet også. Siden enkelte kryptovaluta har økt med flere tusen ganger sin opprinnelige verdi, så er det rett og slett ikke mulig å oppleve en tilsvarende økning en gang til. Så mye penger og verdier er det rett og slett ikke i verden.

Dette betyr ikke at det ikke fortsatt er en mulighet for en betydelig oppside. Mange kryptooptimister har spådd at Bitcoin skal øke til en verdi av 250000 – 1000000 amerikanske dollar de neste 5 årene.

Dette er vel og merke spådommer fra store optimister, men er likevel ikke helt urealistisk dersom kryptovaluta "renvaskes" av verdens myndigheter. Det må også komme gode tekniske løsninger, som gjør kryptovaluta til et vanlig betalingsmiddel og ikke bare et spekulasjonsobjekt, som det i stor grad er i dag. Til slutt så er det en forutsetning at Bitcoin forblir den store markedslederen i kryptomarkedet og der ligger kanskje det aller største usikkerhetsmomentet.

Kryptovalutaenes store svakhet!

Kryptovalutaenens store svakhet er at det er ingen begrensninger for hvem som kan opprette en kryptovaluta, eller hvor mange forskjellige kryptovalutaer som kan opprettes. Bitcoin har fått en rekke konkurrenter de siste årene, men har likevel klart å beholde sin posisjon som markedsleder. Dette til tross for at mange mener at mange av konkurrentene har en bedre teknologi og er mer skalerbare enn Bitcoin.

Forklaringen på at Bitcoin har holdt seg såpass godt opp imot konkurrenter, med påstått bedre teknologi, er nok mer enn en enkeltårsak. Vi tror at mye av forklaringen ligger i at Bitcoin regnes som den originale kryptovalutaen og alt annet sees på som kopier.

Mytene rundt dens grunnlegger Satoshi Nakamoto har også fungert som ren markedsføring for Bitcoin. Siden Bitcoin er markedsleder, så er det dette de fleste seriøse «data minere» fokuserer på å utvinne, når de skal forsøke å tilegne seg flere Bitcoins uten å kjøpe disse av andre.

De siste årene har vist at det ikke er teknologien alene som er viktig for hvem som blir markedsledende. Det er ryktet og troen på den enkelte kryptovaluta som styrer «showet». Dette avgjør i stor grad hvordan de forskjellige kryptovalutaene står mot hverandre.

Vi tror at den dagen det kommer en eller flere store aktører som virkelig tar i bruk kryptovaluta som det foretrukne betalingsmiddelet, vil være et avgjørende skjæringspunkt for den enkeltes kryptovalutas fremtid. De som tas med i beregningen her har en lys fremtid og de som droppes er det stor fare for at dør ut.

Det er også en reell mulighet for at det kommer helt nye kryptovalutaer i fremtiden, som vil gjøre dagens kryptovalutaer helt ubetydelige og verdiløse. Se for deg at et multinasjonalt selskap som Amazon, Google, Alipay, Paypal eller Facebook velger å opprette sin egen kryptovaluta som kan brukes som gangbar mynt på deres plattform.

Eller enda bedre (eller verre dersom du har satset på annen kryptovaluta), flere av disse store selskapene går sammen og danner en felles kryptovaluta som er gangbar valuta hos alle disse aktørene. Samtidig åpner de opp for at deres kryptovaluta kan brukes over alt og av alle, uavhengig av plattform.

Hva vil da skje med dagens kryptovaluta? Hvorfor skulle disse selskapene implementere eksisterende kryptovaluta, som de ikke har noen kontroll eller påvirkning på, når de selv kan utvikle en valuta som passer dem perfekt og samtidig selv ta ut hele gevinsten som oppstår av verdien disse oppnår?

En annen høyst reell trussel for dagens kryptovalutaer er muligheten for at ett eller flere land velger å opprette sin egen kryptovaluta eller digital valuta, som ikke er kryptovaluta i teknisk forstand. La oss si at de implementerer alle fordeler med dagens kryptovaluta, og samtidig garanterer de for valutaens verdi eller knytter den opp mot gull eller lignende. Hvor mye motivasjon er det da igjen for å benytte dagens kryptovalutaer?

Store konsern eller land kan ikke lage usporbar valuta!

Ovenstående er absolutt en reell trussel for dagens kryptovalutaer, men det er et stort men, som taler stort for at dagens kryptoløsninger fortsatt vil ha et liv i fremtiden. Det er muligheten til å kjøpe og selge kryptovaluta mer eller mindre sporløst. Dette vil det alltid være et marked for både for kriminelle, svarte penger og i regimer som er sterkt kontrollert av myndighetene.

Seriøse forretningskonsern og nasjoner kan ikke lage en kryptovaluta som er usporbar. Dette vil gå i strid med alt som heter kamp mot terrorfinansiering og hvitvasking. Dersom disse lager en digital valuta, så vil den ikke fremstå som dagens kryptovalutaer, som er mer eller mindre helt usporbare. Det er således mye som tyder på at det uansett vil være et marked for dagens usporbare og usentraliserte løsninger, også i fremtiden.

Vi er ikke i tvil om at det kommer en rekke nye digitale valutaer i fremtiden, både fra næringslivet og fra forskjellige myndigheter. Spørsmålet er i hvilken grad markedet vil fordele seg mellom disse offisielle produktene, og de usentraliserte løsningene vi har med dagens kryptovalutaer.

Det er også et spørsmål om i hvilken grad dagens kryptovalutaer vil stå imot fremtidige usentraliserte løsninger, som kan være overlegne dagens løsninger.

Når det er sagt så er ikke dagens løsninger helt låst uten muligheter for endringer. Det skjer jevnlig at den underliggende programvaren som drifter kryptovalutaene endres og koordineres i en såkalt "fork" eller "hard fork". Så lenge mer en 50 % av serverne som "miner", og dermed drifter systemet, er med på en slik "fork", så er en slik endring vellykket. På denne måten kan dagens løsninger også fornye seg ved behov, noe som taler til fordel for at dagens kryptovalutaer har en fremtid.

Vår konklusjon om kryptovaluta sin fremtid og som investerings og spareobjekt.

Vi er ikke i tvil om at Bitcoin, og de andre største kryptovalutaene, også vil eksistere både 10 og 20 år i fremtiden. Det store spørsmålet er hvor stor markedsdominans de har i forhold til dagens marked.

Dersom de har lykkes med å forbli det foretrukne elektroniske betalingsmiddelet, og lykkes med å stå imot elektroniske betalingsmidler fra næringslivet, det offentlige, og andre nye kryptovalutaer, så vil dagens kryptovalutaer fortsette å oppleve en eventyrlig stigning. Vi tror i så fall at det er fult mulig, dersom Bitcoin forblir markedslederen, at vi kan se en verdi på både en og to millioner dollar for en enkelt Bitcoin.

Dersom Bitcoin og annen kryptovaluta derimot blir stående som et lite nisjeprodukt for svart økonomi og kriminelle, så vil vi ikke se en slik økning. Man skal imidlertid ikke undervurdere betydningen av disse markedene. Husk at Bitcoin sin suksess de første årene i stor grad var et resultat av at det var gjeldene betalingsmiddel på det nettstedet Silkroad på "darkweb", hvor det ble omsatt ulovlige varer og tjenester, spesielt narkotika.

Man skal derfor ikke se bort ifra at dersom dette blir foretrukken valuta i det meste av kriminell virksomhet og svart omsetning, så er det alene nok til å forsvare dagens verdi.

Når det gjelder det som mange påpeker som et problem i dag, nemlig at det er tungvint samt få brukersteder hvor man kan betale med kryptovaluta, så tror vi dette ikke er noe å bekymre seg over. Det er kun et spørsmål om tid før dette er på plass, vel og merke dersom dagens kryptovalutaer holder sin posisjon og ikke fortrenges av andre løsninger. Brukersteder og enkle løsninger vil uansett komme, spørsmålet er bare hvilke valutaer som vil bli brukt.


Copyrighted content. All Rights Reserved.