Økonomiguiden.com

Alt om privatøkonomi.

Finnes det forbrukslån hvor det ikke gjennomføres kredittsjekk?

Jeg har dessverre pådratt meg noen betalingsanmerkninger og jeg betaler jevning på disse sakene for å få dem ut av verden. Dette skyldes kortvarige problemer for en tid tilbake og jeg er godt på vei til å komme på fote igjen. Jeg skulle gjerne hatt et forbrukslån som jeg kunne bake restgjelden fra disse sakene inn i og bli kvitt betalingsanmerkningene, men finnes det forbrukslån hvor det ikke gjennomføres kredittsjekk?

Det er ingen seriøse aktører i norsk finansbransje hvor det ikke gjennomfører kredittsjekk ved søknad om lån. Alle norske finansinstitusjoner er faktisk pålagt i Finansavtaleloven å gjennomføre en forsvarlig kredittvurdering av kunden ved nye lån og kreditter. Dette må ikke innebære en tradisjonell kredittsjekk men i praksis er det vanskelig å komme unna med at det er foretatt en forsvarlig kredittvurdering uten å ha gjennomført en tradisjonell kredittsjekk.

Hva kommer frem på en kredittsjekk?

På en kredittsjekk fremkommer det opplysninger om skattelikningen for de 3 siste årene, adresse, frivillige pantstillelser, informasjon om eventuell konkurs eller gjeldsordning og ikke minst eventuelle betalingsanmerkninger.

Det er betalingsanmerkninger som normalt er det store hinderet for å få innvilget lån og kreditter. Dersom en finansinstitusjon innvilger lå eller kreditter til en person med betalingsanmerkninger så kommer disse vanskelig unna kravet til å gjennomføre en forsvarlig kredittvurdering.

Uavhengig av dette kravet til forsvarlig kredittvurdering så innebærer det en statistisk svært stor mulighet for mislighold i forhold til personer uten betalingsanmerkninger. Av denne grunn ville du nok ikke fått innvilget noe lån eller kreditter uansett ved betalingsanmerkninger.

Er det mulig å få lån med betalingsanmerkninger?

Et usikret forbrukslån eller kredittkort er det ikke mulig å få hos norske banker og finansinstitusjoner når du er registrert med betalingsanmerkninger, i så fall må det foreligge helt spesielle omstendigheter. Dersom du imidlertid har sikkerhet i form av fast eiendom eller ved å stille en meget solid kausjonist så er det imidlertid håp.

Vær oppmerksom på at banken i slike tilfeller vil ha frarådingsplikt til kausjonisten eller personen som eventuelt stiller sikkerhet i sin bolig for deg. Dette betyr at personen må informeres at banken vurderer lånet som risikofylt med stor mulighet for mislighold.
På grunn av frarådingsplikten så er det hensikt å forsøke å holde dine problemer hemmelig ovenfor en som vil stille sikkerhet eller kausjonere for deg. Denne vil uansett bli klar over dette når banken benytter sin frarådingsplikt.

Ta opp lån via venner og familie ved betalingsanmerkninger uten kredittsjekk.

Løsningen som vi presenterer her er helt avhengig av 100 % gjensidig tillit mellom deg og den aktuelle personen som skal ta opp lån for deg. Det er viktig at du er helt sikker på at du vil klare å oppfylle din del av avtalen til tross for dine økonomiske problemer som har resultert i at du ikke får vanlig lån med kredittsjekk, normalt på grunn av betalingsanmerkninger.

Dette funger slik at en person tar opp et lån i sitt navn og ovenfor banken betjenes dette av denne personen. Pengene lånes deretter ut til deg til tilsvarende betingelser slik at personen som har tatt risikoen for deg ikke vil få hverken noe gevinst eller tap med avtalen. Banken bør ikke informeres om at dette er formålet da de fort vil bli mindre villig til å låne ut pengene.

Du og denne personen som har tatt opp lånet for deg skriver deretter en låneavtale hvor lånet sikres med et gjeldsbrev. Dette er en ekstra sikkerhet for din venn eller familiemedlem som tar en risiko på dine vegne. Det er også viktig dokumentasjon ovenfor skatteetaten i forbindelse med at rentefradrag skal komme deg til gode som beskrevet under.

Når dere skal betale renter og avdrag på lånet så overfører du beløpet til bankens låntaker som igjen betaler dette til banken. Du får da en ryddig tidslinje for å dokumentere at låneavtalen mellom dere er reell.

For at personen som hjelper deg ikke skal sitte med gevinst på grunn av rentefradraget slik at dette tilfaller deg som faktisk betaler rentene så gjør dere følgende:

Personen som har lånt pengene i banken fører lånet som gjeld og renteutgiftene som normalt på sin skattemelding (selvangivelse). Dette nulles deretter ut igjen ved at samme personen fører fordringen til deg som en eiendel og renteinntektene du betaler som renteinntekter på skattemeldingen. Denne personen har nå nullet postene mot hverandre, noe som for øvrig er riktig og lovlig i henhold til gjeldende skattelovgivning.

Du fører deretter tilsvarende beløp som henholdsvis gjeld og renteutgifter på din selvangivelse. Du oppfører personen som du har lånt pengene av som kreditor.

På denne måten blir det du som endelig låntaker og den som i realiteten betjener lånet som får rentefradraget på sin skattemelding.

Hvordan vet jeg at jeg har blitt kredittsjekket?

Når noen har foretatt en kredittsjekk av deg så skal du omgående få tilsendt et gjenpartsbrev fra kredittopplysningsbyrået. På gjenpartsbrevet skal det fremgå hvem som har kredittsjekket deg og hvilke opplysninger som er utlevert om deg.

Blir kausjonister kredittsjekket?

Kravet til å foreta en forsvarlig kredittvurdering gjelder også kausjonister. Personer som ikke stiller som kausjonister men som stiller fast eiendom som sikkerhet for din gjeld er ikke omfattet av denne plikten til å gjennomføre en forsvarlig kredittvurdering.

Det vil heller ikke være hensiktsmessig for banken da eventuelle betalingsproblemer hos denne personen som stiller sikkerhet ikke vil få betydning for din betjening av gjelden og verdien på sikkerheten. Det er da mye viktigere for banken å få fastslått verdien på panteobjektet slik at banken kan forsikre seg om at lånet er tilstrekkelig sikret godt innenfor eiendommens verdi.

Kravet til saklig behov til å gjennomføre en kredittvurdering foreligger nok imidlertid. Dette kan blant annet forsvares med at dersom pantestiller sliter økonomisk så er det en liten risiko for at boligforsikring ikke betales. Dersom pantestiller sliter økonomisk selv så er det alltid fare for at boligen blir tvangssolgt. Dette kan ha en prishemmende virkning som gjør at boligen blir solgt til en pris under boligens verdi.

Kan jeg nekte kredittsjekk?

Dersom du ikke ønsker å bli kredittsjekket så må du heller ikke søke om lån og kreditter. Dersom du søker om dette så foreligger det et saklig behov til å gjennomføre en kredittvurdering og du kan ikke nekte dette.

Vær imidlertid oppmerksom på muligheten for å sperre deg selv for kreditt ved å opprette en kredittsperre på deg selv. Dersom du gjør dette så vil dem som forsøker å kredittsjekke deg få opp en melding om at du er sperret for kreditt og dermed ikke få opp flere opplysninger om deg. En slik sperre vil imidlertid også medføre et automatisk avslag på lånesøknad eller en oppfordring fra banken til deg om å midlertidig fjerne kredittsperren slik at de kan kredittsjekke deg.

Du kan lese mer om kredittsperre i denne artikkelen hos inkassoguiden.no.

Hva kan jeg gjøre for å forbedre kredittverigheten min?

Det er mye du kan gjøre for å bedre din kredittverdighet. På lang sikt så lønner det seg å sørge for å ha en stabil og jevnt oppadgående inntekt. Det lønner seg også å unngå å flytte for ofte da dette statistisk medfører noe større risiko.
På kort sikt er det to tiltak som kan forbedre din kredittverdighet mye nesten over natten. Dette er å sørge for å få slettet betalingsanmerkninger (normalt i form av innfrielse av gjelden) og si opp kredittkort du ikke benytter.

I det nye gjeldsregisteret så blir ubenyttet kreditt på kredittkort og rammelån opplyst. Dette svekker din kredittverdighet da du kan uttømme denne kreditten uten noen ny lånesøknad eller kredittsjekk. Slik ubenyttet kreditt vil derfor redusere din kredittverdighet i forhold til om du ikke hadde denne. Selv om det trekker ned mye mindre enn eventuelle betalingsanmerkninger så kan det være nok til at vektskålen går feil vei når din lånesøknad skal behandles.


Copyrighted content. All Rights Reserved.