Økonomiguiden.com

Alt om privatøkonomi.

Hvorfor er Bitcoin den beste og eneste kryptovalutaen du bør eie?

Kryptovaluta spås av mange å være «den neste store tingen» og mange mener at det allerede er det. Det hele begynte med Bitcoin i 2009 i kjølvannet av finanskrisen, og i dag finnes det titusenvis av kryptovalutaer med svært varierende seriøsitet. Men hvilken kryptovaluta er det mest fornuftig å investere i med tanke på en viss trygghet for investeringen, sett i kombinasjon med mulighet for fremtidig kursutvikling?

Bitcoin er den kryptovalutaen som er klart dominerende i dagens marked. Det var den første kryptovalutaen som kom og satte standarden for alt som kom etter. Bitcoin sin store styrke mot andre kryptovalutaer er at den er ekstremt desentralisert og regnes som ekstremt sikkert. Bitcoin har også et ekstremt stort og samstemt miljø av utviklere og investorer.

Selv om andre kryptovalutaer kan øke mye mer enn Bitcoin i perioder så vil vi påstå at Bitcoin er den eneste kryptovalutaen som garantert vil være en betydelig markedsaktør flere tiår frem i tid. Det er faktisk fullt mulig at den fortsatt kan gå hundregangen i verdiøkning i løpet av de neste 10-20 årene.

En totalvurdering vil derfor være at Bitcoin er den klart beste investeringen av alle kryptovalutaer når man ser risiko opp mot avkastningsmuligheter.

Fordeler med Bitcoin

  • Bitcoin er et ekstremt sikkert nettverk. Det antas at det er over 1 million Bitcoin minere spredt rundt i verden og mellom 10000- 30000 noder. Det har aldri blitt hacket og har gått over 5000 dager uavbrutt.
  • Det er en absolutt begrensning på 21 millioner Bitcoin, hvorav over 91 % allerede er utvunnet. Dette betyr at den totale inflasjonen i Bitcoin er på under 9%, ikke pr. år, men for all fremtid. Dette sammen med økt etterspørsel vil være pris pressende i fremtiden.
  • Bitcoin er det man kaller «first mover». Det var den som kom først og som alltid vil være den som satt standarden for blockkjedeteknologien.
  • I motsetning til andre enkeltpersoner er det er ingen «venture kapital» som står bak prosjektet og styrer en stor del av pengemengden. Det er en person som enten het Satoshi Nakamoto, eller mest sannsynlig kun brukte dette som et pseudonyme, som utviklet Bitcoin. Denne personen trakk seg ut av prosjektet i 2010 og avgikk etter stor sannsynlighet med døden kort tid etterpå.
  • Satoshi alene antas alene å ha utvunnet nesten en million Bitcoin, Bitcoin som etter all sannsynlighet er borte for alltid. Utover dette er det ingenting som tyder på at enkeltpersoner, grupperinger eller selskap eier et så betydelig antall Bitcoin at det fremstår som en vesentlig risiko for Bitcoins fremtid.

Ulemper med Bitcoin

  • Bitcoin mining bruker mye energi i forhold til andre kryptovalutaer som bruker «proof of stake» teknologi fremfor den originale «proof og work» metoden som Bitcoin benytter. Miljøfanatikere mener dette er et stort problem, mens Bitcoin tilhengere mener dette er Bitcoins store styrke, og at energiforbruket er uproblematisk sett i forhold til de mange problemene Bitcoin løser.
  • Bitcoin nettverket kan kun behandle ca. 7 transaksjoner i sekundet. Dette mener kritikerne er et stort problem, mens Bitcoin tilhengere igjen mener at dette er en styrke fordi det totale Bitcoin regnskapet som lagres på alle noder blir såpass lite at det er billig og enkelt å «hoste» en node, noe som igjen er en viktig faktor for full desentralisering og sikkerhet. Dessuten finnes Lightning Network som løser problemet som et lag på toppen av Bitcoin nettverket til mindre transaksjoner.
  • Bitcoin er blitt vel så mye «store of value» som et betalingsmiddel, noe motstandere kritiserer, mens tilhengerne elsker det og sammenligner det med gull, men uten alle ulempene slik som at det enkelt kan konfiskeres, er tungvint å flytte samt at det er en absolutt begrensning på 21 millioner Bitcoin.

Hva menes med 4 års syklusen?

Du har sikkert hørt om Bitcoin mining. Dette er et system hvor det brukes datakraft til å konkurrere om belønningen for den neste blokken med Bitcoin som mines. Det er ut ifra dette prinsippet den totale mengden på 21 millioner Bitcoin deles ut.

Hvert fjerde år halveres denne belønningen. Historisk har dette alltid ført til at det et halvt års tid etter siste halvering oppstår et underskudd av tilbud på nye Bitcoin i markedet, med den konsekvens av at kursen på Bitcoin øker.

Dette kalles et «Bull-marked» og varer typisk i 1,5 år. Når et bull-marked koker og det oppnås nye rekorder, nås det en topp. Dette er det tidspunktet taxi sjåføren og vennegjengen begynner å prate om at de har kjøpt Bitcoin. Under Bullrunet i 2020-2021, 20 doblet kursen seg fra bunn til topp.

Når Bull runnet er over etter typisk 1,5 år, følges dette av et «Bear-marked» som varer i typisk 2,5 år før det igjen avlastes med et nytt «Bull-marked». I et «Bear-marked» synker prisene på Bitcoin typisk 80 % fra topp til bunn før syklusen starter på nytt med nye rekorder.

Denne 4 års syklusen har man nærmest kunne stille klokken etter og hvis dette fortsetter så vil det lønne seg å selge 1,5 år etter siste halvering for å kjøpe seg inn igjen 1 år etter dette med tanke på neste «Bull-run».

De som forstår denne 4 års syklusen, kan tjene ekstra mye penger på å selge nærme toppen i et «Bear-marked» og kjøpe nærme bunnet i et «Bear-marked». Selv om historien har gjentatt seg til nå, er det ingen garantier for at markedet vil fungere på denne måten fremover. Du kan risikere å sitte med skjegget i postkassen og se at Bitcoin kursen løper fra deg. For de aller fleste anbefales det dermed å kjøpe og holde Bitcoin over lang tid.

«Bull-run» og «Bear-marked” er utrykk som benyttes på verdens børser med utspring i USA. «Bull-run» kjennetegnes med at selv om prisene går opp og ned så er det en oppadgående trend, mens det motsatt skjer i et «Bear-marked».

Er det mer potensialet for fortjeneste på Bitcoin?

Bitcoin har vært den mest lønnsomme investeringen du har kunnet foreta deg det siste tiåret. Avkastingen har vært helt fantastisk. Spørsmålet som er relevant å stille er dermed om potensialet for fortjeneste på kurs økninger allerede er hentet ut, eller om det er mer å gå på.

Vår oppfatning er at det er en betydelig oppside for Bitcoin på lengre sikt. Optimister spekulerer i langsiktige priser på alt i fra 1 million til 100 millioner dollar pr. Bitcoin, og mener at det ikke er ete spørsmål om det vil skje, men når det vil skje. Vi poengterer at de flest er enige i at det er snakk om flere tiår frem i tid.

Med tanke på dagens kurs på rundt 20000 dollar, så vil det være en 50-dobling av innsatsen dersom Bitcoin når bare 1 million dollar. Selv om dette skulle ta 10-20 år, så vil det være en fantastisk avkastning.

Bitcoin er allerede gjeldende valuta i to land.

Det er liten tvil om at Bitcoin er komet for å bli. Spørsmålet er mer hvor dominerende den vil bli i fremtiden.

Bitcoin er allerede gjeldende valuta i 2 land. Dette er El Salvador, som var først ute, og den Den Sentral Afrikanske Repubikk. Dette er land som mange regner som u-land, spesielt Den Sentral Afrikanske Repubikk, men et sted må man begynne.

I El Salvador påstår presidenten selv, som er en iherdig Bitcoin entusiast, at prosjektet har vært veldig vellykket og at det blant annet har ført til betydelig høyere turisme og økonomisk fremgang. Vestlig media, som er generelt skeptisk til Bitcoin, er derimot mer negative og peker på den negative kursutviklingen siden landet innført Bitcoin som valuta.

Bitcoin og alle de andre shitcoinene

De aller fleste som har fulgt og har handlet med Bitcoin og kryptovaluta blir med årene Bitcoin entusiaster. De har sett andre kryptovaluter komme for å så forsvinne i løpet av kort tid og definerer derfor alt annet enn Bitcoin som shitcoins.

Typisk for nye prosjekter er at de virker lovende, men etter relativt kort tid avsløres det store svakheter og mange ganger er de rene svindler, gjerne kalt «pump and dump» prosjekter. Mens det var ren idealisme som utviklet Bitcoin er det store penger og grådighet som står bak nye prosjekter, det skyr Bitcoin entusiaster for alt det er verdt da det strider mot hele den opprinnelige intensjonen med Bitcoin.

Bitcoin er den eneste kryptovalutaen som er tilstrekkelig desentralisert og er nærmest umulig å hacke, og har heller aldri blitt hacket. Bitcoin har en absolutt begrensning på 21 millioner Bitcoin, hvor over 19 millioner allerede er utvunnet.

Det er ellers stor enighet i hele det etablerte Bitcoin miljøet om at Bitcoin ikke skal endres, hverken med tanke på antall maksimale Bitcoin, samt at Bitcoin skal beholde sin grunnleggende teknologi hvor «proof of work» og en liten blokkstørelse på 1 MB er en viktig faktor for å beholde desentraliseringen.

Gjør dine egne undersøkelser

Kjøp aldri Bitcoin, kryptovaluta eller foreta andre investeringer uten å gjøre grundig undersøkelser selv først. Ikke len deg til en artikkel som denne, som ikke er finansielt råd, selv om vi er klare på hva vi mener. Sett deg godt inn i hva du kjøper og hvordan den underliggende teknologien fungerer.


Copyrighted content. All Rights Reserved.